Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Rada Wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018r. wyraża głęboki niepokój w związku proponowanymi w projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2018 r. wartościami współczynników kosztochłonności badań i kształcenia dla nauk socjologicznych, psychologii, filozofii, nauk o kulturze i religii, pedagogiki. Zachodzi obawa, że przyjęcie rozporządzenia w obecnym kształcie doprowadzi do obniżenia poziomu finansowania działalności dydaktycznej i naukowej w wymienionych dyscyplinach, co może w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jakość studiów oraz badań naukowych w tej dyscyplinie w skali całego kraju. Trzeba wziąć pod uwagę że koszty badań naukowych i kształcenia w wymienionych dyscyplinach stale rosną. Dotyczy to również kosztów utrzymywania i rozwoju infrastruktury naukowej i dydaktycznej (w postaci działów administracyjnego wsparcia obsługi projektów, infrastruktury informatycznej, bibliotek itp.). Oczekujemy podjęcia przez MNiSW dyskusji ze środowiskiem naukowym w tej ogromnie ważnej kwestii.