Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najnowszy numer czasopisma The Polish Journal of the Art and Culture. New Series - 9 (1/2019) już dostępny!

Najnowszy numer czasopisma The Polish Journal of the Art and Culture. New Series - 9 (1/2019)  już dostępny!

Na stronie http://www.ejournals.eu/PJACNS/1(2019)/ dostępny jest już najnowszy numer czasopisma The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series - 9 (1/2019) wydawany przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. 

Numer 9 (1/2019) został wydany w ramach umowy nr 922/P-DUN/2018 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – MNiSW a Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Polecamy również
Dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ i prof. Laurent Cohen laureatami pierwszej Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 20 grudnia 2018 roku