Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powstała Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Powstała Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inicjatywa z Wydziału Filozoficznego UJ inicjatorem zmian na Uniwersytecie!

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego decyzją z dnia 26 maja powołał do życia pierwszą Radę Klimatyczną UJ, kadencja zespołu potrwa do 2024 roku. W skład nowo powołanego gremium weszło 25 przedstawicieli społeczności akademickiej w tym 4 osoby związane z naszym Wydziałem, którzy będą wypracowywali rekomendacje i planowali działania związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną klimatu.

Powołanie RK jest pokłosiem petycji przygotowanej przez inicjatywę KlimatUJ, która zrodziła się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej przedstawiciele w styczniu br. złożyli petycję na ręce władz uczelni, pod którą podpisało się ponad 1000 osób. Wśród kilkunastu postulatów znalazło się m.in. wezwanie do utworzenia planu, kiedy UJ stanie się instytucją neutralną węglowo, przeprowadzenia audytu energetycznego uczelni i podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii czy wyeliminowania plastiku w postaci opakowań, materiałów promocyjnych i biurowych z przestrzeni uniwersyteckich do końca br. Autorzy petycji zaapelowali również o stworzenie programu grantowego, wspierającego interdyscyplinarne badania stosowane w dziedzinie zapobiegania skutkom katastrofy klimatycznej i ekologicznej.

W imieniu społeczności Wydziału chcielibyśmy pogratulować prof. Katarzynie Jasikowskiej, która jest spiritus movens tych działań!

Członkiniami Rady Klimatycznej związanymi z naszym Wydziałem są:

  • Dorota Łanoszka - studentka,
  • dr Joanna Grzymała-Moszczyńska - Instytutu Psychologii UJ, przedstawicielka Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na UJ,
  • dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ - Instytut Socjologii,
  • dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, która pełni funkcję Rzecznika Praw i Wartości Akademickich UJ, Instytut Socjologii UJ.

Do zadań Rady Klimatycznej UJ należy:

1) opracowanie strategii klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego;

2) opracowanie strategii popularyzacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w otoczeniu społecznym wiedzy na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego;

3) propagowanie wśród społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego wiedzy na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego i związanych z nim zagrożeń;

4) kształtowanie polityki klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z uwzględnieniem jej wpływu na działania władz Krakowa, Małopolski i Polski;

5) współpraca z polskimi i zagranicznymi uczelniami w zakresie dobrych praktyk odpowiadających na wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicznego;

6) opiniowanie i rekomendowanie władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego działań mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu i adaptację do jego skutków, w szczególności w zakresie ochrony bioróżnorodności, dążenia do gospodarki odpadami komunalnymi o obiegu zamkniętym i zeroemisyjności.

 

Materiał przygotowany na podstawie wpisu z portalu www.uj.edu.pl