Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs im. prof. Jerzego Perzanowskiego na najlepsza pracę magisterską i doktorską - termin zgłoszeń przedłużony do końca lutego

Konkurs im. prof. Jerzego Perzanowskiego na najlepsza pracę magisterską i doktorską -  termin zgłoszeń przedłużony do końca lutego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym ogłaszają kolejną edycję konkursu

Nagroda Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską
z kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia 2021 roku oraz prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu 2021 roku.

Wysokość Nagrody za pracę doktorską wynosi 5000 zł brutto, a wysokość Nagrody za pracę magisterską wynosi 3000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane tylko przez członków odpowiednich komisji powołanych do przyjęcia pracy magisterskiej lub doktorskiej, w tym przez promotorów
i recenzentów, nie mogą natomiast być zgłaszane przez samych autorów prac pretendujących do Nagrody. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: jp.prize@uj.edu.pl, w terminie do 28 lutego 2022. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin. Prosimy o zwrócenie uwagi na kwestię klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2022 roku.