Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznano Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2021

Przyznano Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2021

Kapituła Nagrody im. Profesora Perzanowskiego przyznała tegoroczne wyróźnienia.

Laureatem Nagrody im. Profesora Perzanowskiego w kategorii prac doktorskich został dr Piotr Litwin. Praca “Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych w procesie kształtowania się poczucia własności ciała” została obroniona na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Laureatem Nagrody im. Profesora Perzanowskiego w kategorii prac magisterskich został Piotr Szymanek. Praca „Religia w perspektywie predykcyjnej. Testowanie wykrywania agentów w modalności słuchowej” została obroniona w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Oceny zgłoszonych prac na podstawie zleconych opinii Ekspertów dokonała Kapituła Nagrody w składzie:

prof. dr hab. Tomasz Placek (Kierownik Zakładu Epistemologii IF UJ, Przewodniczący Kapituły)

dr Marta Siedlecka (Instytut Psychologii UJ, Wiceprzewodnicząca Kapituły, Sekretarz Kapituły)

prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum)

dr hab. Adam Chuderski (Kierownik Zakładu Kognitywistyki IF UJ)

dr Aleksandra Domagalik (Pracownia Obrazowania Mózgu, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ)

dr hab. Jerzy Gołosz (Dyrektor Instytutu Filozofii UJ)

dr Michał Klincewicz (Zakład Kognitywistyki IF UJ)

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ)

prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Instytut Informatyki Stosowanej UJ)

dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK (Prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego)

dr hab. Magdalena Senderecka (Zakład Kognitywistyki IF UJ)

prof. dr hab. Michał Wierzchoń (reprezentant Dyrektora Instytutu Psychologii UJ)

dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ (Instytut Psychologii UJ)

 

Dotychczasowi laureaci konkursu:

2009 - Maciej Taraday i Mira Marcinów (za prace magisterskie)

2010 - Błażej Skrzypulec i Anna Anzulewicz (za prace magisterskie)

2011 - Marek Muszyński (za pracę magisterską) oraz Magdalena Senderecka (za pracę doktorską)

2012 - Adrianna Smurzyńska, Paweł Mandera (za prace magisterskie) oraz Anna Chuderska (za pracę doktorską)

2013 - Magdalena Ferdek, Urszula Górska (za prace magisterskie) oraz Konrad Werner (za pracę doktorską)

2014 - Aleksandra Krogulska, Zuzanna Skóra (za prace magisterskie) oraz Marta Siedlecka i Krystian Barzykowski (za prace doktorskie)

2015 - Aleksandra Sadowska (za pracę magisterską) oraz Błażej Skrzypulec (za pracę doktorską)

2016 - Marta Sokólska (za pracę magisterską) oraz Krystyna Bielecka (za pracę doktorską)

2017 - Marta Łukowska (za pracę doktorską) [Nagrody za pracę magisterską nie przyznano]

2018 - Michał Ociepka (za pracę magisterską) oraz Łukasz Bola (za pracę doktorską)

2019 - Joanna Szczotka (za pracę magisterską) oraz Maciej Raś (za pracę doktorską)

2020 – Olgierd Borowiecki (za pracę magisterską) [Nagrody za pracę doktorską nie przyznano]