Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów Wydziału Filozoficznego

Konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów Wydziału Filozoficznego

Prodziekan ds. naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów Wydziału Filozoficznego. Konkurs skierowany jest wyłącznie do doktorantów studiów doktoranckich; środki przeznaczone dla doktorantów szkół doktorskich są przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez szkoły.

Wnioski, przygotowane zgodnie z regulaminem należy składać w formie elektronicznej jako pojedynczy plik pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Doktoranci pobierający stypendia w ramach grantów badawczych proszeni są o zamieszczenie we wniosku dodatkowego wyjaśnienia czy (ewentualnie w jakim stopniu) zadania badawcze o które wnioskują, są zbieżne z zadaniami realizowanymi w ramach grantu. 

Rozpatrywane będą jedynie wnioski przedłożone w postaci jednego pliku opisanego zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko doktoranta. 

Wnioski należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu/katedry wyodrębniony dla celów konkursu (odpowiednio: psychologiaDSC@uj.edu.pl; socjologiaDSC@uj.edu.pl, filozofiaDSC@uj.edu.pl, pedagogikaDSC@uj.edu.pl, religioznawstwoDSC@uj.edu.pl, kulturoznawstwoDSC@uj.edu.pl).

Wnioski przyjmowane będą do 15.06.2022.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest do 24.06.2022. 

Wydatki w projekcie należy zaplanować od 07.07.2022.