Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki ewaluacji działalności naukowej UJ

Wyniki ewaluacji działalności naukowej UJ

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej dyscyplin realizowanych w ramach naszego Wydziału. Jest to prowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki proces oceny działalności naukowej prowadzonej wśród dyscyplin uprawianych w uczelni. Po raz pierwszy przedmiotem ewaluacji nie była ocena działalności naukowej wydziałów, lecz osiągniecia naukowe pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.

Ewaluacja została przeprowadzona z uwzględnieniem trzech kryteriów:

  1. poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności (publikacje i prawa ochronne);
  2. efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (pozyskane projekty, przychody z usług badawczych i przychody z komercjalizacji wyników badań);
  3. wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

W dyscyplinie nauki humanistyczne:

  • filozofia - A
  • nauki o kulturze i religii - B+

W dyscyplinie nauki społeczne:

  • nauki socjologiczne - B+
  • pedagogika - B+
  • psychologia - A+

 

W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenie podlegało 28 dyscyplin naukowych. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Uniwersytet Jagielloński uzyskał ocenę A+ w 4 dyscyplinach, A w 7 dyscyplinach oraz B+ w 17 dyscyplinach.

Zasady ewaluacji reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 392 z późn. zm).