Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty międzynarodowe realizowane na Wydziale Filozoficznym
(w trakcie aktualizacji)

Metanauka bioetyki i filozofii medycyny - obliczeniowa historia dziedziny

Metanauka bioetyki i filozofii medycyny - obliczeniowa historia dziedziny

Modelowanie tematyczne - technika eksploracji tekstu często wykorzystywana do odkrywania struktur tematycznych w dużych zbiorach tekstów - jest coraz częściej stosowane w kontekście analizy dorobku naukowego. W niniejszym badaniu tworzymy korpus 19 488 tekstów opublikowanych od 1971 roku w siedmiu wiodących czasopismach z dziedziny bioetyki i filozofii medycyny i wykorzystujemy algorytm uczenia maszynowego do identyfikacji prawie 100 tematów reprezentujących odrębne tematy będące przedmiotem zainteresowania w tej dziedzinie. Na podstawie korelacji między tematami grupujemy tematy oparte na treści w 8 klastrów, zapewniając w ten sposób nowatorską, drobnoziarnistą mapę intelektualną bioetyki i filozofii medycyny. Co więcej, przeprowadzamy szereg analiz diachronicznych, badając, jak "znaczenie" różnych tematów zmieniało się w czasie. W ten sposób jesteśmy w stanie zaobserwować wyraźne wzorce, w których bioetyka i filozofia medycyny ewoluowały i zmieniały swoje zainteresowania w ciągu ostatniego półwiecza.https://bioethics.incet.uj.edu.pl/home
Autorzy
dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ | dr Vilius Dranseika | dr Piotr Bystranowski
Projekt REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie

Projekt REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie

REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw.

Kierownikiem polskiego zespołu w projekcie "REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie" jest dr hab. inż. Łukasz Tomczyk. REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw. REMEDIS jest projektem interdyscyplinarnym, który dąży do realizacji następujących celów: poprawy i wzmocnienia istniejących strategii interwencyjnych w zakresie umiejętności korzystania z mediów i kompetencji cyfrowych, bazując na badaniach powstałych poprzez współprojektowanie i współtworzenie rozwiązań edukacyjnych, uwzględniających różne konteksty geograficzne i kulturowe wśród partnerów projektowych; opracowania zaawansowanych metod umożliwiających wielowskaźnikowy pomiar kompetencji cyfrowych; poprawy istniejącej wiedzy teoretycznej na temat rzeczywistych wyników interwencji edukacyjnych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na grupy docelowe; opracowania przyjaznego dla użytkownika konfigurowalnego zestawu narzędzi ewaluacyjnych do określenia poziomu kompetencji cyfrowych; opracowania zaleceń politycznych (postulatów) opartych na dowodach naukowych.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu CHANSE organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki. Partnerami Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie są uczelnie z Belgii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Hiszpanii i Finlandii.https://remedis-chanse.eu/
Kierownik zespołu polskiego
dr hab. inż. Łukasz Tomczyk, prof. UJ
Kurs e-learningowy w ramach projektu REMEDIS