Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Studiów Doktoranckich

"Nie jest dobrze, jeśli traktujemy nauczanie jako uciążliwy dodatek do właściwej pracy, podczas gdy jest ono naszą racją istnienia w murach uczelni".

Leszek Kołakowski

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ | Biogram

Wykształcenie

 • Magister pedagogiki: Uniwersytet Jagielloński 1993.
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki: Uniwersytet Jagielloński 2002.
 • Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika: Uniwersytet Jagielloński 2014.

Zainteresowania naukowe

Teoria dydaktyki akademickiej, teoria dydaktyki ogólnej, rozwój zawodowy nauczycieli akademickich, innowacje i alternatywy edukacyjne, edukacja inkluzyjna/włączająca.

Pozycja akademicka

 • Kierownik Studiów Doktoranckich Wydział Filozoficzny UJ: od 2020 do obecnie.
 • Kierownik Programu Doktorskiego w Dyscyplinie Pedagogika w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: od 2019 do obecnie.
 • Zastępca Przewodniczącej Dyscypliny Pedagogiki UJ: od 2022 do obecnie.
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej: od 2015 do obecnie.
 • Kierownik Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna: od 2021 do obecnie.
 • Członek Rady Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: od 2016 do obecnie.
 • Członek Rady na Rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi: od 2017 do obecnie.
 • Członek Rady Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi: od 2020 do obecnie.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. studiów stacjonarnych: 2012-2016.
 • Członek Rady Programowej Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi: 2014-2020.
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla studentów: 2016-2020.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych: 2017-2021.
 • Przewodnicząca Komisji ds. etyki badań Instytutu Badań Edukacyjnych: 2017-2021.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: 2011-2014.
 • Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddziału w Krakowie: 2008-2011.

Wyróżnienia i nagrody

Projekty

 • 2020-2021 Koordynator Educational Ecosystem Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytet Jagielloński.
 • 2022-2023 Kierownik projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane publikacje

(pełna lista dostępna na https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/)

Monografie:
 • Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich : teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków 2013.
 • Sajdak A., Edukacja kreatywna, WAM, Kraków 2008.
Redakcja naukowa serii naukowej Dydaktyka Akademicka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (6 tomów):
 • Maciejowska I., Sajdak-Burska A. (red.), Dydaktyka akademicka – nowe konteksty, nowe doświadczenia, WUJ, Kraków 2022.
 • Sajdak-Burska A., Maciejowska I. (red.), Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego, WUJ. Kraków 2020.
 • Maciejowska I., Sajdak-Burska A. (red.), Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Wybrane praktyki, WUJ, Kraków 2018.
Artykuły:
 • Sajdak-Burska A., Strengthening student agency, community, and trust in academic education : a teaching approach, In: Budzanowska-Drzewiecka M., Bugaj J. M., Mikołajczyk B.,  Building an academic community : challenges for education quality management, Brill, Boston 2024.
 • Sajdak-Burska A., Konserwatyzm i nowoczesność w edukacji: dwoistość - otwarcie – pułapki, Polska Myśl Pedagogiczna, 9/1, 2023.
 • Sajdak-Burska A., Nowoczesna szkoła konserwatywna: otwarcie perspektywy, Polska Myśl Pedagogiczna, 8, 2022.
 • Budnyk O., Sajdak-Burska A., Pedagogical support for Ukrainian war-affected children: future teachers’ readiness to work in crisis : comparative analysis of research results in Ukraine and Poland, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 10, 2023.
 • Sajdak-Burska A., Zagrajmy w pokera … czyli Student Centered Learning w praktyce kształcenia kadry akademickiej, W: Maciejowska I., Sajdak-Burska A. (red.), Dydaktyka akademicka – nowe konteksty, nowe doświadczenia, WUJ, Kraków 2022.
 • Sajdak-Burska A., Problematyka jakości kształcenia akademickiego: uroki skrajnych perspektyw, W: Bugaj J., Budzanowska-Drzewiecka M., (red.), Jakość kształcenia akademickiego, WUJ, Kraków 2022.
 • Sajdak-Burska A., Edukacja zdalna w potrzasku archaizmu i nowoczesności kształcenia, W: Pasterniak-Kobyłecka E., Kabat M. (red.), Nauczyciel: czas, przestrzeń, szkoła, otoczenie i jego (nie)znany wymiar, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022.
 • Sajdak-Burska A., Oblicza dehumanizacji dydaktyki, Rocznik Lubuski: Szkoła w kontradyktorycznościach : kontradyktoryczności w szkole, 47, 2021.
 
Autorka kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych z zakresu dydaktyki akademickiej, ukazujących się cyklicznie od 2014 roku w „Forum Akademickim”.