Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Prochwicz

Wniosek do CK

Autoreferat

 

Komisja habilitacyjna:

Przewodniczący komisji: prof. Piotr Oleś (Katolicki Uniwersyte Lubelski Jana Pawła II)

Sekretarz komisji: dr hab. Marek Binder (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzent: prof. Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzent: prof. Czesław Czabała (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Recenzent: prof. Aleksandra Łuszczyńska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

Członek komisji: dr hab. Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Członek komisji: dr hab. Bartłomiej Dobroczyński (Uniwersytet Jagielloński)

Harmonogram:

Wszczęcie postępowania: 16 sierpnia 2018r.

Powołanie komisji habilitacyjnej: 2 października 2018r.

Uchwała komisji habilitacyjnej: 18 lutego 2019r.

Uchwała Rady Wydziału: 21 marca 2019r.

Polecamy również
dr Magdalena Senderecka
dr Magdalena Senderecka
dr Marcin Kocór
dr Marcin Kocór
dr Małgorzata Zawiła
dr Małgorzata Zawiła
dr Maciej Strutyński
dr Maciej Strutyński