Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram zajęć na poziomie Wydziału

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim rozpocznie się 15.02.2020 r. o godz. 09:00 i potrwa do 10.03.2020 do godz. 21:00

Osoby spoza wydziału, które otrzymały zgodę na uczestnictwo w zajęciach, proszone są o przesłanie wiadomości na adres sabina.halucha@uj.edu.pl z imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL. W ten sposób zostaną nadane uprawnienia do zapisu na zajęcia. 

Filozofia - I/II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Janusz Mizera

Termin kursu: I i II semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.1, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: poniedziałek godz. 14:00-15:30, Grodzka 52 s. 

UWAGI: kurs przygotowujący do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Tradycje intelektualne i religijne w kulturze greckiej i arabskiej - I/II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Lech Trzcionkowski / dr Anna Izdebska

Termin kursu: I i II semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.22, pobierz sylabus kursu 

Termin i miejsce zajęć: czwartek, godz. 16:45-18:15, ul. Grodzka 52 s. 13 a

UWAGI: kurs fakultatywny

How to Create an Academic Presentation - I semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Monika Stawicka

Termin kursu: I semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.24, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć:

UWAGI: kurs oferowany w ramach modułu A2 - fakultatywny przygotowujący do pracy naukowo-badawczej

 

How to Create an Abstract - I semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Monika Stawicka

Termin kursu: I semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.25, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: 

UWAGI: kurs oferowany w ramach modułu A2 - fakultatywny przygotowujący do pracy naukowo-badawczej

Academic Writing - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Monika Stawicka

Termin kursu:  II semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.27

Termin i miejsce zajęć: 

UWAGI: kurs oferowany w ramach modułu A2 - fakultatywny przygotowujący do pracy naukowo-badawczej

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce akademickiej - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: mgr Przemysław Kozera

Kod USOS: WFz.D-A1.2a, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć:

UWAGI: kurs obowiązkowy dla doktorantów I roku

Pedagogika - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Kod USOS: WFz.D-A2.19, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: wtorek, godz. 12:00-15:00, ul. Batorego 12, s.19

UWAGI: kurs przygotowujący do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Projekty NCN - od teorii do praktyki - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Irena Borowik

Kod USOS: WFz.D-A2.6, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: 

UWAGI: 

Metody badań ilościowych - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Paweł Grygiel

Kod USOS: 

Termin i miejsce zajęć: II semestr

UWAGI: 

Metodologia nauk humanistycznych - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska

Kod USOS: WFz.D-A2.14

Termin i miejsce zajęć: czwartek, godz. 17:30-19:00, ul. Grodzka 52, s. 93

UWAGI: kurs fakultatywny

Psychologia - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Edward Nęcka

Kod USOS: WFz.D-A2.4

Termin i miejsce zajęć: 

UWAGI: kurs przygotowujący do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Socjologia - socjologiczne interpretacje rzeczywistości społecznej - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Marek Kucia

Kod USOS: WFz.D-A2.5

Termin i miejsce zajęć: 

 

UWAGI: kurs przygotowujący do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Projektowanie i analiza w badaniach jakościowych - II semestr

Osoba prowadząca zajęcia: dr Barbara Worek

Kod USOS: WFz.D-A2.31

Termin i miejsce zajęć: środa, godz. 15:00-16:30 ul. Grodzka 52, s.80

UWAGI: kurs fakultatywny 

Warsztaty z metodyki badań naukowych - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Jolanta Perek-Białas

Kod USOS: WFz.D-A2.20, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć:

UWAGI: kurs fakultatywny 

Własność intelektualna i prawo autorskie - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Kod USOS: WFz.D-A2.21, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: 

UWAGI: kurs fakultatywny 

Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność współpracy naukowej - II semestr

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Termin kursu: II semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.28, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: 

UWAGI: kurs fakultatywny moduł A2