Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim
pdf
Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
pdf
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 22.06.2017 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń stypendiów oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów
pdf
Uchwała nr 4/X/2017 Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń stypendiów z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
pdf
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 12.06.2014 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń stypendiów oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów