Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o uruchomieniu warsztatów dla studentów

Szanowni Państwo,

W imieniu kierownika projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji pani dr hab. Marii Próchnickiej uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronach internetowych jednostek prowadzących poszczególne kierunki i specjalności studiów na Państwa Wydziale informacji o uruchomieniu warsztatów dla studentów na ostatnim roku studiów stacjonarnych (I,II stopnia studiów, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich), których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. W załączeniu przesyłam informacje na ten temat oraz materiały graficzne do wykorzystania w promowaniu projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji. Wszystkie Wydziały otrzymują tę prośbę jednocześnie, aby zapewnić równe szanse Państwa studentom w zakresie możliwości zapisania się na te kursu i warsztaty (liczba miejsc ograniczona), w związku z tym proszę o jak najszybsze opublikowanie informacji na stronach internetowych Wydziału oraz jego jednostek prowadzących poszczególne kierunki i specjalności studiów.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku

Leszek Śliwa

 

Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ