Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty/tki - NCN OPUS

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty/tki - NCN OPUS

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki 

w projekcie badawczym na Wydziale Filozoficznym UJ 

Nazwa stanowiska: Stypendysta/stypendystka w projekcie badawczym '"Pisane inną ręką" - literackie pisarstwo etnograficzne i jego polska specyfika'

Nazwa jednostki: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wymagania: 

Stypendium może zostać przyznane osobie, która jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i utworzony na podstawie odrębnych przepisów, albo jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. 

Wymagania: 

 przygotowanie do prowadzenia badań jakościowych (preferowane także przygotowanie do badań literaturoznawczych)

 umiejętności organizacyjne (w tym także w prowadzeniu bloga) 

 dorobek naukowy (zwł. publikacje, nagrody, stypendia, granty) 

 zainteresowanie problematyką narracji w naukach społecznych oraz literaturą etnograficzną. 

 

Opis zadań: 

W ramach projektu oczekiwane będzie zaangażowanie w wysokości 25% standardowego czasu pracy. Stypendysta/stypendystka stworzy dwuosobowy zespół badawczy z dr hab. Grażyną Kubicą-Heller, kierowniczką projektu. Więcej o projekcie „Pisane inną ręką”: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/443854-pl.pdf

Zadania badawcze stypendysty/stypendystki: 

 przygotowanie i prowadzenie bloga projektu

 transkrybowanie wywiadów

 udział w pracach analitycznych 

 prace organizacyjne związane z realizacją projektu

 przygotowanie wystąpień konferencyjnych oraz artykułów omawiających wyniki przeprowadzonych badań 

 

Typ konkursu NCN: Opus 

Grupa nauk: HS