Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o przyznanie finansowania dla doktorantów Wydziału Filozoficznego (były konkurs DSC)

Konkurs o przyznanie finansowania dla doktorantów Wydziału Filozoficznego (były konkurs DSC)

Dziekan ds. Ogólnych ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów.

Uwaga: Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi oraz wytycznymi Pana Rektora prof. S. Kistryna konkurs obejmuje wyłącznie doktorantów. 

Wnioski, przygotowane zgodnie z regulaminem (z wyłączeniem punktów dotyczących pracowników; regulamin zamieszczony na stronie Wydziału) należy składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Uwaga, doktoranci pobierający stypendia w grantach badawczych proszeni są o zamieszczenie we wniosku dodatkowego wyjaśnienia czy (ewentualnie w jakim stopniu) zadania badawcze o które wnioskują, są zbieżne z zadaniami realizowanymi w grancie. 

Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant

Projekty należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu przeznaczony na konkurs (np. psychologiaDSC@uj.edu.plsocjologiaDSC@uj.edu.plfilozofiaDSC@uj.edu.plpedagogikaDSC@uj.edu.plreligioznawstwoDSC@uj.edu.plkulturoznawstwoDSC@uj.edu.pl).

Wydatki w projekcie należy zaplanować od 1 września 2019 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 14 czerwca 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 8 lipca 2019 roku.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin DSC
Polecamy również
Promocje doktorskie Wydziału Filozoficznego
Instytut Religioznawstwa zaprasza na wykład
Najnowszy numer czasopisma The Polish Journal of the Art and Culture. New Series - 7 (1/2018) już dostępny!
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 20 grudnia 2018 roku