Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych

Komunikat

Dziekana Wydziału Filozoficznego

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie:

zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym

roku akademickiego  2020/2021 w związku z C O V I D – 19

 

  1. Na Wydziale  Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 kształcenie na wszystkich kierunkach i typach studiów odbywać się będzie w trybie zdalnym z elementami kształcenia stacjonarnego (Zs).
  2. Organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr. Elementy kształcenia stacjonarnego przewidziane są w harmonogramach dla studentów/studentek pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego obowiązuje też studentów lat wyższych w sytuacjach, kiedy efekty kształcenia nie mogą być zrealizowane tylko w trybie zdalnym.
  3. Zajęcia z elementami kształcenia stacjonarnego powinny się rozpocząć w jednostkach nie później niż 12 października br.
  4.  Szczegóły organizacji zajęć w poszczególnych jednostkach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, określają harmonogramy ogłoszone przez dyrektorów jednostek.
  5. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.
  6. Komunikat wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

 

Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ

 

   dr hab. Jacek Nowak prof. UJ

 

Pliki do pobrania
docx
Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 września 2020 r.