Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarnie | Współpraca

Centrum Badań Mózgu UJ

Centrum Badań Mózgu UJ

Jesteśmy międzywydziałową jednostką organizacyjną trzech Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Lekarskiego Collegium Medicum, Filozoficznego oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Likwidujemy barierę między nauką a praktyką medyczną i zgłębiamy tajniki funkcji układu nerwowego człowieka.


https://cbm.uj.edu.pl/
Badania
Prowadzimy badania według zasad otwartej nauki. Dzielimy się gromadzonymi danymi oraz wypracowanymi metodami. Współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, podnosząc wzajemnie swój potencjał i wytyczając nowe kierunki badań.
Wdrożenie
Badania aplikacyjne i kliniczne prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy, kierując się chęcią zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i poszanowania praw osób badanych. Specjalizujemy się w rzadkich chorobach neurologicznych. Obejmujemy opieką zdefiniowane grupy pacjentów i umożliwiamy im dostęp do nowych terapii.
Narzędzia
Wykorzystujemy nowoczesne metody badawcze, które pozwalają na pomiar aktywności nerwowej. Są to między innymi strukturalny i funkcjonalny rezonans magnetyczny, funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni, elektroencefalografia, elektromiografia i elektrokardiografia. Wpływamy na mózg za pomocą nieinwazyjnych technik jego stymulacji, takich jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i stymulacja prądem elektrycznym.
Kształcenie
Program doktorski CogNeS oparty został na dwóch filarach: interdyscyplinarności i internacjonalizacji. Przygotowujemy doktorantów i doktorantki do prowadzenia samodzielnych badań na przecięciu różnych dyscyplin. Intensywnie wspomagamy ich w staraniu się o własne granty z zewnętrznych agencji finansowania (takich jak Narodowe Centrum Nauki i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).
Upowszechnienie
Organizujemy i wspieramy projekty związane z upowszechnianiem wiedzy o mózgu człowieka, umyśle oraz pokrewnych zagadnieniach. Prowadzimy dyskusje, tworzymy podcasty, nagrania wideo, organizujemy festiwale naukowe. Gromadzimy wyjątkowych przedstawicieli nauki z Polski. Tu pojawia się światowa nauka w nowoczesnym i przystępnym wydaniu.
Krakowskie Biuro Festiwalowe

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Umowa ramowa o współpracy pomiedzy Krakowskim Biurem Festiwalowym, Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Mózgu UJ.https://kbf.krakow.pl/
Współpraca z uczelniami
Ponad 20 szkół wyższych, blisko 200 tys. studentów – Kraków jest drugim polskim ośrodkiem uniwersyteckim, a jego uczelnie mają obok warszawskich status najbardziej prestiżowych w kraju, na czele z Uniwersytetem Jagiellońskim, który w 2024 roku świętuje 660-lecie.KBF współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i innymi krakowskimi uczelniami. Obustronne wymiany świadczeń promocyjnych i eksperckich, wsparcie studentów warsztatami specjalistycznymi i angażowaniem ich do realizacji wydarzeń, takich jak koncerty, działania wizualne, czy oferowanie staży dla studentów w wielu działach KBF. Pomagamy studentom budować swoją markę i wyzwalać potencjał kreatywny.