Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gościnny kurs z końcem września dla społeczności studenckiej i doktoranckiej

Gościnny kurs z końcem września dla społeczności studenckiej i doktoranckiej

24 września 2021 r rozpocznie się kurs „Entrepreneurial Education” prowadzony przez Prof. Stephena Hicksa z Rockford University w Illinois, USA.

Kurs w wymiarze 15 godz. będzie realizowany w języku angielskim od piątku 24. do czwartku 30. września b.r. (z pominięciem soboty i niedzieli) w godz. 17:00-19:15 w Sali 119 na Grodzkiej 52.

Zaprojektowany jako połączenie wykładu z dyskusją, adresowany jest do studentek, studentów i doktorantów oraz doktorantek różnych kierunków (od pedagogiki, przez filozofię, psychologię, socjologię, po nauki o kulturze, nauki polityczne i zarządzanie). Przedsiębiorczość w edukacji to zajęcia wprowadzające w zagadnienie,  o charakterze interdyscyplinarnym (głównie w oparciu o filozoficzne, psychologiczne i edukacyjne źródła), z ukierunkowaniem na rozwijanie umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy, wzmacniające motywację i wsparcie konkretnych, indywidualnych pomysłów i projektów, dostosowane do profilu zainteresowań i kierunku studiów uczestników kursu, z głosem doradczym eksperta. Organizatorem kursu jest Biuro ZintegrUJ.

 

Profesor Stephen Hicks jest absolwentem University of Guelph w Kanadzie oraz Indiana University w USA. Od 2002 roku pracuje w Rockford University w Illinois, gdzie kieruje Centrum Etyki i Przedsiębiorczości. Jest autorem pięciu monografii, w tym Liberalism Pro and Con: A Primer, 2020,  Entrepreneurial Living (with Jennifer Harrolle), 2017, Nietzsche and the Nazis, 2010, Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault, 2004. Jako ekspert w zakresie etyki biznesu, edukacji do przedsiębiorczości oraz filozofii edukacji gości w wielu ośrodkach akademickich; prowadził wykłady na uniwersytetach w USA, w Wielkiej Brytanii, Australii, Argentynie, Brazylii, Niderlandach, Polsce, Chile, Meksyku, Chinach, Portugalii, Hong Kongu, Szwecji, Gwatemali i Hiszpanii. Był już dwukrotnie gościem UJ, a w tym roku będzie keynote speakerem na międzynarodowej konferencji „Edukacja a państwo” organizowanej w IP UJ.

 

  • Zapisy drogą mailową: marlena.bryszak@student.uj.edu.pl

 

Kurs „Entrepreneurial Education” jest realizowany w ramach Zadanie 3 – Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych z projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z309/17-00, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.