Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Troje naukowców z Wydziału z sukcesami w konkursie CHANSE

Troje naukowców z Wydziału z sukcesami w konkursie CHANSE

Prof. Małgorzata Kossowska oraz dr inż. Łukasz Tomczyk z naszego Wydziału zostali laureatami konkursu CHANSE - Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age. Koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) program jest wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 państw europejskich.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem złożono 366 wniosków, z czego 90 zostało zakwalifikowanych do 2. etapu, a wśród nich wyłoniono 26 zwycięskich projektów. W gronie laureatów jest 12 polskich zespołów badawczych z Polski, w tym 3 z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Grant w konkursie zdobyła prof. Małgorzata Kossowska z Instytutu Psychologii UJ, która jest jedynym liderem projektu z Polski i zarazem kierownikiem polskiego zespołu, w skład którego wchodzi prof. Piotr Kłodkowski również z naszego Wydziału, pracownik Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski). Projekt będzie realizowany z partnerami ze Szwecji (University of Gothenburg i Stockholm University), Hiszpanii (University of Córdoba), Niemiec (Freie Universität, Berlin) i Wielkiej Brytanii (University College London). Z kolei partnerami społecznymi są Centrum Nauki Kopernik oraz German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies.

Głównym celem projektu jest zbadanie roli mediów elektronicznych w transformacji społecznej i kulturowej, która naszym zdaniem polega na odchodzeniu od społeczeństwa otwartego, umożliwiającego funkcjonowanie w elastycznych sieciach społecznych, w stronę społeczeństwa "patchworkowego", opartego na różnego rodzaju zamkniętych (mikro)grupach, o silnej tożsamości, silnych więziach wewnątrzgrupowych i własnych realiach epistemicznych. Proces ten, prowadzący do fragmentacji społecznej, ma poważne implikacje społeczne, tj. brak zaufania do państwa i jego instytucji, niski poziom konsensusu społecznego, niski poziom uczestnictwa i nieposłuszeństwo. Projekt koncentruje się na zrozumieniu roli czynników motywacyjnych, poznawczych, społecznych i kulturowych, które kształtują ten proces - wyjaśnia prof. Małgorzata Kossowska.

 

W konkursie nagrodzono również projekt "REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie", którego kierownikiem polskiego zespołu będzie dr inż. Łukasz Tomczyk z Instytutu Pedagogiki UJ. REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw. REMEDIS jest projektem interdyscyplinarnym, który dąży do realizacji następujących celów: poprawy i wzmocnienia istniejących strategii interwencyjnych w zakresie umiejętności korzystania z mediów i kompetencji cyfrowych, bazując na badaniach powstałych poprzez współprojektowanie i współtworzenie rozwiązań edukacyjnych, uwzględniających różne konteksty geograficzne i kulturowe wśród partnerów projektowych; opracowania zaawansowanych metod umożliwiających wielowskaźnikowy pomiar kompetencji cyfrowych; poprawy istniejącej wiedzy teoretycznej na temat rzeczywistych wyników interwencji edukacyjnych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na grupy docelowe; opracowania przyjaznego dla użytkownika konfigurowalnego zestawu narzędzi ewaluacyjnych do określenia poziomu kompetencji cyfrowych; opracowania zaleceń politycznych (postulatów) opartych na dowodach naukowych.

Szczegółowe informacje o konkursie i pełna lista laureatów dostępne są na stronie chanse.org.