Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

Zapytanie ofertowe Paidagogos Pro

Zapytanie ofertowe Paidagogos Pro

Zaproszenie do składania ofert w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu PAIDAGOGOS PRO, studentów ostatnich 4 semestrów Wydziału Filozoficznego, realizujących wdrożeniowe prace magisterskie u wybranych potencjalnych pracodawców.

Zaproszenie do składania ofert w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dla
uczestników projektu PAIDAGOGOS PRO, studentów ostatnich 4 semestrów Wydziału
Filozoficznego, realizujących wdrożeniowe prace magisterskie u wybranych potencjalnych
pracodawców.

Warsztaty zostaną zrealizowane na potrzeby projektu Paidagogos PRO - Model Zwiększania Szans
Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia
Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego, nr umowy o
dofinansowanie POWR.04.01.00-00-IH01/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Download files
pdf
Zapytanie ofertowe
docx
Załączniki