Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena dorobku naukowego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena dorobku naukowego

Sposób oceny dorobku naukowego za rok 2021 Wydział Filozoficzny UJ

Ankieta oceny dorobku naukowego

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

Punktacja zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Treść Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - kliknij tutaj.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów stanowi załącznik do komunikatu.

Punktacja monografii i rozdziałów:

Punktacja dla poszczególnych wydawnictw zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Treść Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - kliknij tutaj.

 

Za monografię wydaną w wydawnictwie nieuwzględnionym na liście otrzymuje się 20 pkt.

Punktacja rozdziałów w monografiach:

rozdział w monografii naukowej o wartości 200 pkt: 50 pkt
rozdział w monografii naukowej o wartości 80 pkt: 20 pkt
rozdział w monografii naukowej w wydawnictwie nieuwzględnionym na liście: 5 pkt
redakcja monografii naukowej o wartości 200 pkt: 100 pkt
redakcja monografii naukowej o wartości 80 pkt: 20 pkt
redakcja monografii naukowej w wydawnictwie nieuwzględnionym na liście: 5 pkt

 

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych:

punktację monografii za 200 i 80 pkt. powiększa się odpowiednio o 50% i 25%, czyli 300 pkt i 100 pkt
rozdział w monografii za 200 pkt.: 75 pkt
redakcja naukowa monografii za 200 pkt: 150 pkt

 

UWAGA:

Czasopismo NIE MUSI mieć przypisanej dyscypliny, którą reprezentuje pracownik. Czasopisma przypisane do innych dyscyplin są również uwzględniane w dorobku.

Punktacja za uzyskanie projektu, kierownik/koordynator projektu uzyskuje punkty jedynie za rok, w którym przyznano finansowanie.

Koordynacja lub kierowanie projektu badawczego Horyzont 2020 - 400 pkt.

Kierowanie krajowym modułem projektu badawczego Horyzont 2020 - 100 pkt.

Koordynacja lub kierowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN, NCBiR, NPRH, MNiSW, FNP - 100 pkt.

Koordynacja lub kierowanie projektu badawczego wyłanianego w procedurze konkursowej, a finansowanego ze środków zagranicznych (europejskich, amerykańskich): - 100 pkt.

Kierownictwo innego projektu badawczego wyłanianego w procedurze konkursowej 50 pkt.

Kierowanie grantem innym niż naukowy (dydaktyczny, aparaturowy) wyłanianym w procedurze konkursowej - 50 pkt.

 

Punktowana jest koordynacja lub kierowanie projektów realizowanych na UJ.

Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego w wykazie czasopism naukowych:

Czasopismo za 100 pkt: 16 pkt

Czasopismo za 70 pkt: 8 pkt

Czasopismo za 40 pkt: 4 pkt

Czasopism za 20 pkt: 2 pkt

 

Członkostwo pracowników jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw – 8 pkt

 

Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe – 8 pkt