Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych

Ze względu na dostępność środków finansowych na rok 2024, Komisja konkursowa IDUJ WF podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu rozpatrywania wniosków w konkursie 'Finansowanie wyjazdów' od 1 czerwca 2024 do odwołania.

 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest finansowanie wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na konferencje, warsztaty, kwerendy, wizyty studyjne itp. mające na celu zwiększenie doskonałości naukowej pracownika, zgodnie z zasadą 4I Inicjatywy Doskonałości (internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność). 

Kryteria oceny 

Najważniejszym kryterium oceny wniosków w tym konkursie jest związek między planowanym wyjazdem a powyższym celem konkursu. Wnioskodawcy proszeni są o dokładne uzasadnienie związku wyjazdu z powyższym celem oraz o wykazanie jak udział w planowanym wyjeździe przyczyni się do uzyskania konkretnych efektów naukowych, takich jak publikacja czy przygotowanie lub realizacja projektu badawczego. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć manuskrypt lub projekt badawczy w ciągu dziewięciu miesięcy od czasu zakończenia wyjazdu. Dokument potwierdzający złożenie powinien być częścią raportu rozliczającego działanie.  

Drugim najważniejszym kryterium oceny wniosków jest ranga naukowa planowanej konferencji lub ośrodka goszczącego, który wnioskodawca planuje odwiedzić. Wnioskodawcy proszeni są o dokładne opisanie tego aspektu wniosku. 

Trzecim kryterium oceny wniosków jest koszt wyjazdu. Komisja przy ocenie wniosku bierze pod uwagę zasadność kosztów planowanego wyjazdu. Wnioskodawcy są proszeni o dokładne wyliczenie i rzetelne uzasadnienie tych kosztów. 

Pierwszeństwo w finansowaniu będą miały wnioski na działania nie mające finansowania z innych źródeł. Wnioskodawcy proszeni są o odniesienie się do tej kwestii we wniosku. 

Uwaga! Od 15.04.2024 obowiązuje zasada jednoczesnego realizowania maksymalnie dwóch działań w ramach funduszu „Finansowanie wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych”. Należy przez to rozumieć, że jedna osoba wnioskująca nie może złożyć kolejnego wniosku, jeśli nie rozliczyła przynajmniej jednego z dwóch realizowanych działań.

Formularz konkursowy
Application form [English]