Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia III stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia III stopnia

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym prowadzone są do roku 2023 w zakresie nauk humanistycznych na kierunkach filozofia, kulturoznawstwo i religioznawstwo oraz w zakresie nauk społecznych na kierunkach pedagogika, psychologia i socjologia. W obrębie obu dziedzin oferowane są "Międzynarodowe studia doktoranckie z zakresu social-cognitive-neuroscience: CogNeS" prowadzone w języku angielskim.

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Uniwersytet Jagielloński powołał cztery szkoły doktorskie:

Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.