Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarium

Wydziału Filozoficznego UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2024

20240419
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

III Seminarium Sekcji i Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Data: 19.04.2024 - 20.04.2024
Czas rozpoczęcia: 11:00
Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
Organizator: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ, dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Instytut Pedagogiki UJ
Kontakt: +48 12 634 15 48, ipedagog@uj.edu.pl
III Seminarium Sekcji i Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Tematem organizowanego przez nas Seminarium jest pytanie, które w czasie zwrotu punitywnego w politykach wielu krajów, a także przemian politycznych w Polsce, wydaje się być aktualne i istotne: Jak mierzyć sukces w resocjalizacji?

 

 

 

Temat III Ogólnopolskiego Seminarium Zespołu i Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN wpisuje się w zapoczątkowaną w Łodzi w 2023 roku tradycję spotkań środowiska naukowego i praktyków w obszarze działań związanych z profilaktyką społeczną i pedagogiką resocjalizacyjną. Refleksja nad kondycją polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej pociąga za sobą konieczność odniesienia się do stanu tej subdyscypliny i określenia kierunków jej rozwoju, a czasami wymaga ponownego postawienia podstawowych pytań.

Tematem organizowanego przez nas Seminarium jest pytanie, które w czasie zwrotu punitywnego w politykach wielu krajów a także przemian politycznych w Polsce wydaje się być aktualne i istotne:

Jak mierzyć sukces w resocjalizacji?

Chodzi nam o szukanie odpowiedzi dotyczącej efektywności i skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Choć dyskusja o nich nie jest nowa, w świetle zasygnalizowanych przemian wymaga wciąż aktualizacji. Na problem efektywności resocjalizacji można patrzeć z wielu perspektyw:

  • indywidualnego, jednostkowego procesu resocjalizacji,
  • lub/ i z perspektywy systemowej, kiedy mówimy o efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości czy polityki społecznej,
  • ale także z perspektywy samych metod pomiaru skuteczności.

Z postawionego w tytule pytania głównego rodzą się kolejne:

  • Kto mierzy efektywność procesu resocjalizacji i w jakim celu?
  • Kto powinien dokonywać miary efektywności procesu resocjalizacji?
  • Czy mamy skuteczne narzędzia do pomiaru sukcesu w resocjalizacji?
  • Jakie kryteria i wskaźniki należy/ można/trzeba brać pod uwagę mierząc efektywność procesu resocjalizacji?
  • Jak widzą sukces w resocjalizacji: akademicy, praktycy, politycy, działacze i aktywiści, klienci i odbiorcy działań?
  • Dlaczego wciąż ewoluujemy porażki a nie sukcesy?
  • Kto obawia się ewaluacji procesu resocjalizacji?

Zależy nam na tym, aby próba odpowiedzi na postawione pytania odbyła się w atmosferze integracji środowiska specjalistów oraz związana była z merytoryczną dyskusją o kondycji polskiej resocjalizacji i jej mierzalnych efektach obserwowanych w pracy zawodowej, opisywanych w badaniach naukowych, doświadczanych przez beneficjentów. Dlatego zapraszamy do niej zarówno świat naukowy jak i praktyków oraz osoby doświadczające ich działań.

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Pliki do pobrania
Zaproszenie