Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o zebraniach wyborczych pracowników Wydziału Filozoficznego i Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych: okręg II, obwody nr 1 i 2 oraz okręg XIX, obwód nr 4

Informacje o zebraniach wyborczych pracowników Wydziału Filozoficznego i Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych: okręg II, obwody nr 1 i 2 oraz okręg XIX, obwód nr 4

Na podstawie Uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: szczegółowej organizacji czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2020–2024, §2, ust. 1 i 2, kierując się kalendarzem czynności wyborczych ustalonym przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Filozoficznego, zwołuję zebrania wyborcze pracowników Wydziału Filozoficznego i Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych:

1) 20 lutego 2020 r. godz. 8.30, Collegium Novum, sala 52 – wybór delegatów do Zgromadzenia Delegatów wybierającego elektorów i przedstawicieli do Senatu UJ spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

– okręg XIX, obwód nr 4.

2) 20 lutego 2020 r. godz. 9.30, Collegium Novum, sala 52 – wybór 2 elektorów spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego
lub stopnia doktora habilitowanego z Wydziału Filozoficznego
– okręg II, obwód nr 2.

3) 20 lutego 2020 r. godz. 11.45, Collegium Novum, sala 52 – wybór 10 elektorów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopnień doktora habilitowanego z Wydziału Filozoficznego
– okręg II, obwód nr 1.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Marek Kucia