Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. dydaktycznych

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Data urodzenia
03.06.1955

Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w Zakładzie Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego . Kierownik projektu badawczego „Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena”. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika filozoficzno-estetycznego „The Polish Journal of Aesthetics”. Współautor „Słownika pojęć filozoficznych Romana Ingardena” (2001).

e-mail: leszek.sosnowski@uj.edu.pl

„Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie.
Pleni się ta swawola jak wiatropylny chwast
Na grządce wytyczonej pod stokrotki.

Dla takich, którzy myślą, święte nie jest nic.
Zuchwałe nazywanie rzeczy po imieniu,
Rozwiązłe analizy, wszeteczne syntezy,
pogoń za nagim faktem dzika i hulaszcza,
lubieżne obmacywanie drażliwych tematów,
Tarło poglądów - w to im właśnie graj”
Wisława Szymborska

prof. dr hab. Leszek Sosnowski | Biogram

Edukacja

 • Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej w Koźlu (1970-75),
 • Pracownik Huty Katowice i Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” (1975-76),
 • Studia filozoficzne w Uniwersytecie Jagiellońskim (1976-83),
 • Studia z filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim (1978-80).

 

Stopnie zawodowe i naukowe

Uzyskał tytuł magistra filozofii w 1983 r.; obronił rozprawę doktorską w 1993 r.; w 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i w 2013 tytuł profesora nauk humanistycznych.

Pełnione funkcje

 1. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Oddz. W Krakowie: 2024.
 2. Prodziekan Wydziału Filozoficznego: 2012-2014 / 2019 – 2020 / 2020 – 2024.
 3. Z-ca Przewod. Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia IF UJ: 2019 – 2020 / 2021 – 2022.
 4. Kierownik Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena: 2018 – 2024.
 5. Przewodniczący Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena: 2020 – 2024.
 6. Komisja Ars Docendi: 2012 – 2014, 2018 – 2020 / 2020 – 2024.
 7. Komisja ds. Awansów Wydziału Filozoficznego: 2019 – 2022.  
 8. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika Estetyka i Krytyka (2001-2018), przekształconego w anglojęzyczną wersję The Polish Journal of Philosophy (2018).
 9. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych.
 10. Komisja Cyfrowa Humanistyka.

Przynależność do organizacji naukowych

 

Wykłady

Wykład Inauguracyjny 01.10.2020
Uniwersytet Jagielloński [Nauka na miłość. Słowo o Romanie Ingardenie].

Wykłady gościnne
1.    (2023) Homo creator. About Duty to Create¸ December 12th, Kyoto University – Japan.
2.    (2023) Homo integralis. On the Contemporary Function of Art, December 8th, Kyoto City University of Art – Japan.
3.    (2022) On the Freedom of Creation: From the Perspective of Roman Ingarden's Philosophy and Contemporary Art [ロマン・インガルデン:人間と創造する義務], International Workshop, Kyoto City University of Art, Febr 13th, ["Roman Ingarden: Man and the Duty of Creation"].
4.    (2020) Roman Ingarden – The Polish Humanist of the 20th Century, 21 czerwca 2020, Instytut Kultury Polskiej, Tel Aviv, Izrael [on-line].
5.    (2020) Spuścizna Romana Ingardena w XXI wieku: Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena oraz Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena, 13 czerwca 2020, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina [on-line].
6.    (2014) Faculty of Letters, Kobe University, Japan, (Semestr zimowy)  
7.    (2010) Academic Quality Council, Chicago

 

Nagrody

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia dydaktyczne, 2008
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, 2001

 

Granty

10 grantów własnych i współkierowanych

Hasła

Autorstwo ok. 40 haseł do: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Encyklopedia Filozofii Polskiej, Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, Wizerunki filozofów i humanistów polskich – wiek XX, Słownik filozofów XX wieku.

Konferencje międzynarodowe (wybór)

1.    (2023) Art and Society, International Conference, December 9-10th, Kyoto City University of Art - Japan.
2.    (2022) From the Anthropocene to the Ecocene? The Imagination in Creating a Sustainable Future for Human and Nature, Eco-imagination Congress of Phenomenology, October 27-29th, University Milan - Italy.
3.    (2022) Changes of Censorship in Advanced ICT Society, from the Hint of Restriction of Mobile Games at Auschwitz and Atomic Bomb Dome, International Workshop, May 15th, Kyoto City University of Art [on-line].
4.    (2022) On the Freedom of Creation: From the Perspective of Roman Ingarden's Philosophy and Contemporary Art, International Workshop, Febr 13th, Kyoto City University of Art [on-line].
5.    (2021) Roman Ingarden and Our Times, An International Phenomenological Conference, April 12–15th, Jagiellonian University – Krakow.
6.    (2019) Zone Moda Conference 2019. Be cool! Aesthetic Imperatives and Social Practices, University of Bologna - Italy.
7.     (2019) 3rd International Conference on Arts and Humanities. Women who made history, The International Centre for Studies of Arts and Humanities (ICSAH), The Dante Alighieri Society Nicosia, University of Nicosia - Cypr.
8.    (2018) Roman Ingarden and His Times, An International Phenomenological Conference, 25–27 października 2018, Jagiellonian University – Krakow.
9.    (2018) Workshop: Perspectives of International Collaboration on European Scientific Archives, Jagiellonian University, September 22–27th, 2018.
10.    (2017) Phenomenology and Aesthetics. The 3rd Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, June 29, 2017 – July 1, 2017, University of Latvia, Riga.
11.    (2016) Logos and Justice – Communicating Life. Can Aristotle Bridge Arabic-Islamic-Scholastic Philosophies and Contemporary Phenomenology?, World Phenomenology Institute, World Congress in Philosophy, Athens, 9-15 July 2016 School of Philosophy, National & Kapodistrian University of Athens, Greece.
12.    (2015) Human/Non-Human/And Posthuman: Phenomenology Of The Object And The Human Positioning In The Cosmos, The World Phenomenology Institute, June 4 - 6, 2015 Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.
13.    (2014) New steps in Japanese studies / Part-II Modern Japanese Arts in Global Contexts, December 15th 2014, Kobe University – Japan.
14.    (2014) The 10th Convention of the International Association for Japan Studies (IAJS), December 13th 2014, Kyoto Women’s University.
15.    (2014) 5th International Conference On New Horizons In Education, INTE 2014, 25-27 June 2014, Paris – France.
16.    (2013) Aesthetics in Action, 19th Jubilee International Congress of Aesthetics, Krakow 21–27 July 2013.
17.    (2013) “YKPAÏHA I CBIT B KOHTEKCTI ГЛOБAЛЪHИX TPAHCФOPMAЦIЙ”, X Miжнapoднoї нaykoвo-пpaктичноï конфepeнціï, ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА, 16-(2013) 17. Тpaвня 2013 p. Львiв.
18.    (2012) Music and Genocide, International Interdisciplinary Conference, Jagiellonian University in Krakow.
19.    (2009) Towards a New Renaissance 3: Harmonizing Spirituality, Nature and Health, Humboldt Universität – Berlin.
20.    (2008) European Congress of Analytic Philosophy, Jagiellonian University Krakow.
21.    (2007) Phenomenology: Reception and Transformation, 2-3 December, Polish-Israeli Philosophical Conference, Tel Aviv University, Israel.
22.    (2007) Towards a New Renaissance 2: World-Views, Spirituality and the Future, Pari (Siena) Italy.

Publikacje naukowe (wybór)

1.    Roman Ingarden’s Aesthetics and Ontology: Contemporary Readings, (eds) L. Sosnowski & N. Michna, Bloomsbury Publishing Plc 2023.
2.    Roman Ingarden and Our Times, D. Czakon, N.A. Michna, L. Sosnowski (eds.), Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.
3.    Meetings. Roman Ingarden in Recollections, L. Sosnowski (ed.), Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2020. Roman Ingarden. Portrait of a Teacher, p. 63-109.
4.    The fashion show as a festival of Gesamtkunstwerk, „ZoneModa Journal” Vol. 10, No. 1, 2020, p. 255-263.
5.    Leonardo da Vinci jako badacz natury, „Sztuka i Filozofia”, t. 55(2019), s. 167-179.  
6.    Roman Ingarden and His Times, D. Czakon, N.A. Michna, L. Sosnowski (eds.), Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.
7.    Sokrates, czyli pochwała powolności, w: Oblicza świata w dyskursach kultury, J. Dębicki, A. Małecka (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, s. 33-43.
8.    Logos, Justice, Pax Philosophica: Giovanni Pico and the Culture of Peace, “Dialogue and Universalism”, vol. XXVIII, No. 1/2018, p. 243-252.
9.    Beauty and ugliness: Franz Brentano and Polish schools of philosophy, “Paradigmi. Rivista di critica filosofica”, 3/2017, p. 87-103.
10.    The Holocaust – the Code of Death without the Alphabet of Life, in: Music and Genocide, W. Klimczyk, A. Swierzowska (eds.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, p. 141-151

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego według afiliacji Sosnowski, Leszek