Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składy komisji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. NAUCZANIA

prof. dr hab. Leszek Sosnowski
dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ - zastępczyni

STAŁA REKTORSKA KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH

prof. dr hab. Michał Wierzchoń - członek
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ - zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. ROZWOJU

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ - członek
prof. dr hab. Michał Wierzchoń - zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA DS. KADRY NAUKOWEJ

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska - członek
prof. dr hab. Marta Kudelska - zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. ODZNACZEŃ I NAGRÓD

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz - członek
dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ - zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA SOCJALNA

dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ - członek
dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ - zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA REMONTOWA

prof. dr hab. Michał Wierzchoń - członek
dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ - zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA STATUTOWO - PRAWNA

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ - członek
prof. dr hab. Leszek Sosnowski - zastępca

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

prof. dr hab. Maria Flis - członek
prof. dr hab. Marta Kudelska - zastępca

REKTORSKI FUNDUSZ ROZWOJU DYDAKTYKI ARS DOCENDI

Skład Rady na lata 2020-2024:

prof. dr hab. Artur Michalak - Wydział Chemii
prof. dr hab. Renata Przybylska - Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Leszek Sosnowski - Wydział Filozoficzny
dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ - Wydział Historyczny
dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ - Wydział Filozoficzny
dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ - Wydział Matematyki i Informatyki

RADA ARCHIWALNA

prof. dr hab. Marcin Karas

RADA WŁASNYCH FUNDUSZY STYPENDIALNYCH UJ

Skład Rady na lata 2020-2024:

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)
dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ (Wydział Historyczny)
dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ (Wydział Filologiczny)
dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki)
prof. dr hab. Andrzej Budkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ (Wydział Matematyki i Informatyki)
prof. dr hab. Wacław Makowski (Wydział Chemii)
dr hab. Joanna Kapusta (Wydział Biologii)
dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
dr hab. Dariusz Latowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
prof. dr hab. Józef Twardosz (Wydział Geografii i Geologii)
prof. dr hab. Danuta Czarnecka (Wydział Lekarski)
prof. dr hab. Katarzyna Młyniec (Wydział Farmaceutyczny)
prof. dr hab. Tomasz Brzostek (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Przewodniczący Samorządu Studentów UJ
Prezes Towarzystwa Doktorantów UJ

Podstawy prawne:

Decyzja nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 kwietnia 2021 roku
w sprawie: powołania członków Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2020-2024 

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 maja 2022 roku
w sprawie: Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

dr hab. Michał Bohun, prof. UJ

PRZEDSTAWICIELKA KOMISJI ZAKŁADOWEJ OZZ INICJATYWA PRACOWNICZA UJ

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ - członek

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW

dr  Aneta Czernatowicz-Kukuczka

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW

dr  Bożena Czerska

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ - Instytut Psychologii - Przewodnicząca Zespołu
dr hab. Krystian Barzykowski, prof. UJ - Instytut Psychologii - Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
dr Grzegorz Bryda - Instytut Socjologii Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
dr Matylda Ciołkosz - Instytut Religioznawstwa - Pełnomocniczka Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
dr Natalia Michna - Instytut Filozofii - Pełnomocniczka Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
dr hab. Dorota Gierszewski, prof. UJ - Instytut Pedagogiki - Pełnomocniczka Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
dr hab. Agnieszka Staszczyk - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji - Pełnomocniczka Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
mgr Mikołaj Buczel - Przedstawiciel/ka doktorantów WFz
p. Dominik Nowakowski - Przedstawiciel Studentów WFz

WYDZIAŁOWA RADA NAUKOWA

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
prof. dr hab. Leszek Sosnowski
prof. dr hab. Michał Wierzchoń
prof. dr hab. Irena Borowik
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
prof. dr hab. Marta Kudelska
prof. dr hab. Przemysław Bąbel
prof. dr hab. Jerzy Gołosz

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ - przewodniczący
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
prof. dr hab. Marta Kudelska
prof. dr hab. Krzysztof Mech
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
prof. dr hab. Irena Borowik
prof. dr hab. Tomasz Placek

KOMISJE DS. AWANSOWYCH I OCENY OSIĄGNIĘĆ

Nauki o kulturze i religii + pedagogika

prof. dr hab. Marta Kudelska – przewodnicząca
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
prof. dr hab. Marek Kucia
prof. dr hab. Leszek Sosnowski
prof. dr hab. Krzysztof Mech

Psychologia

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska - przewodnicząca
prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk 
prof. dr hab. Romuald Polczyk

Filozofia

dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ 
prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz

Nauki socjologiczne

prof. dr hab. Marek Kucia
prof. dr hab. Irena Borowik
prof. dr hab. Grażyna Kubica - Heller

KOORDYNATORZY ERASMUS +

Instytut Filozofii - dr Jakub Petri
Instytut Pedagogiki - dr hab. inż. Łukasz Tomczyk
Instytut Psychologii - dr Anna Wendołowska
Instytut Religioznawstwa - dr hab. Maciej Czeremski
Instytut Socjologii - dr Daria Łucka
KPSC - dr Joanna Gruszewska

dr hab. Katarzyna Prochwicz, prof. UJ - przewodnicząca
dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ - zastępczyni
dr Małgorzata Stępień -Nycz - sekretarz
prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller
dr hab. Dariusz Asanowicz, prof. UJ
dr hab. Krystian Barzykowski, prof. UJ
dr hab. Marek Binder, prof. UJ
dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ
dr hab. Maciej Sekerdej, prof. UJ
dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
dr hab. Błażej Skrzypulec, prof. UJ
dr Przemysław Adamczyk
dr Piotr Bystranowski
dr Gabriela Czarnek
dr Piotr Dragon
dr Michał Gacek
dr Joanna Krotofil
dr Paulina Niechciał
dr Piotr Nowak

 

mgr Monika Mielech - obsługa administracyjna, kontakt z Komisją

wke.fil@uj.edu.pl

 

Składanie wniosków: system eKomisja

Regulamin Komisji (pobierz/zobacz)

prof. dr hab. Michał Wierzchoń (Prodziekan WF UJ ds. naukowych) – Przewodniczący
dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ  (kierownik studiów doktoranckich WF UJ)
dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ  (Instytut Socjologii UJ)
prof. Krystyna Romaniszyn (Instytut Socjologii UJ)
dr hab. Elżbieta Przybył – Sadowska, prof. UJ (Instytut Religioznawstwa UJ)
dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ  (Instytut Religioznawstwa UJ)
prof. dr hab. Marcin Karas (Instytut Filozofii UJ)
dr hab.  Olga Dryla, prof. UJ  (Instytut Filozofii UJ)
dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ  (Instytut Psychologii UJ)
dr hab. Magdalena Śmieja – Nęcka, prof. UJ (Instytut Psychologii UJ)
dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ  (Instytut Pedagogiki UJ)
dr hab. Bogusław Bieszczad (Instytut Pedagogiki)
dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ (KSPC UJ)
dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ (KSPC UJ)

Przewodniczący:

prof. dr hab. Marek Kucia

Członkowie:

dr hab. Leszek Augustyn, prof. UJ
dr hab. Wojciech Dragan, prof. UJ
dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ
dr hab. Beata Gola, prof. UJ

Przedstawiciele studentów:

p. Laura Czerwińska
p. Aleks Kubica