Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół dr Elżbiety Olzackiej z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji w konsorcjum 15 Uniwersytetów realizujących projekt „Challenges and opportunities for EU heritage diplomacy in Ukraine (HER-UKR)

Zespół dr Elżbiety Olzackiej z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji w konsorcjum 15 Uniwersytetów realizujących projekt „Challenges and opportunities for EU heritage diplomacy in Ukraine (HER-UKR)

1 grudnia Uniwersytet Jagielloński przystąpił do konsorcjum 15 uniwersytetów z całego świata realizujących projekt „Challenges and opportunities for EU heritage diplomacy in Ukraine (HER-UKR)”, finansowany ze środków unijnych w ramach konkursu Erasmus+ Jean Monnet Policy Debate.

Projekt finansowany ze środków unijnych w ramach konkursu Erasmus+ Jean Monnet Policy Debate

Rozpoczęła się realizacja projektu „Challenges and opportunities for EU heritage diplomacy in Ukraine (HER-UKR)”, którym w ramach Wydziału Filozoficznego kieruje dr Elżbieta Olzacka.

Konsorcjum ma na celu: (1) zgromadzić i rozpowszechniać interdyscyplinarną wiedzę na temat unijnej dyplomacji dziedzictwa i międzynarodowych stosunków kulturalnych, w szczególności wobec Ukrainy; (2) mapować i rozpowszechniać dobre praktyki w zakresie postępowania ze spornym dziedzictwem w Europie Środkowo-Wschodniej oraz (3) zapewniać europejskim decydentom solidną wiedzę fachową na temat dziedzictwa kulturowego Ukrainy oraz (4) działań w zakresie ochrony i ratowania dziedzictwa zagrożonego w czasie rosyjskiej inwazji i popełnianych przez stronę rosyjską zbrodni kulturowych.

To właśnie temat działań wobec zagrożonego wojną ukraińskiego dziedzictwa kulturowego stanie się przedmiotem badań kierowanych przez dr Elżbietę Olzacką i realizowanych na Wydziale Filozoficznym UJ.

Projekt potrwa 3 lata, a oprócz UJ-tu biorą w nim udział uniwersytety z Belgii, Niemiec, Ukrainy, Estonii, Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Gruzji, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Hong-Kongu. Koordynatorem konkursu jest KU Leuven (Belgia).

Jean Monnet Network (Sieć Jean Monnet) to prestiżowy grant przyznawany przez Agencję Wykonawczą Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) dla międzynarodowych konsorcjów uczelni wyższych. Celem tych nowych, globalnych sieci jest tworzenie i rozpowszechnianie nowej wiedzy związanej z politykami Unii Europejskiej, pobudzenie debaty politycznej oraz promowanie szkolnictwa wyższego opartego na wartościach UE. W 2023 roku finansowanie uzyskały trzy nowe sieci.

Polecamy również
Seminarium naukowe: "Edukacja jako dobro publiczne (?)"

Seminarium naukowe: "Edukacja jako dobro publiczne (?)"

Przyznano Nagrodę im. Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2023

Przyznano Nagrodę im. Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2023

Jak kształci się psychologów w Polsce? Raport Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu SWPS

Jak kształci się psychologów w Polsce? Raport Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu SWPS

Religioznawstwo i filozofia najlepiej ocenione w najnowszym QS World University Rankings by Subject 2024

Religioznawstwo i filozofia najlepiej ocenione w najnowszym QS World University Rankings by Subject 2024