Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie przyjazdów gości zewnętrznych

Cel konkursu 

Celem konkursu jest finansowanie współpracy naukowej, która w założeniu ma zaowocować złożeniem: 1) wniosku grantowego na międzynarodowy projekt badawczy lub badawczo-rozwojowy, 2) manuskryptu publikacji do uznanego czasopisma naukowego lub manuskryptu monografii wieloautorskiej do renomowanego wydawnictwa naukowego. 

W ramach niniejszego konkursu cel ten ma być realizowany poprzez wizyty gości zewnętrznych na Uniwersytecie Jagiellońskim - pracowników naukowych, którzy współpracują z wnioskodawcą nad przygotowaniem wniosków grantowych i/lub manuskryptów publikacji.  

Kryteria oceny 

Najważniejszym kryterium oceny wniosków w tym konkursie jest związek między planowanym przyjazdem gościa a powyższym celem konkursu. Wnioskodawcy proszeni są o dokładne uzasadnienie związku przyjazdu z powyższym celem oraz o wykazanie jak planowana wizyta przyczyni się do uzyskania konkretnych efektów naukowych, takich jak publikacja czy przygotowanie lub realizacja projektu badawczego. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć manuskrypt lub projekt badawczy w ciągu dziewięciu miesięcy od czasu zakończenia wizyty. Dokument potwierdzający złożenie powinien być częścią raportu rozliczającego działanie.  

Drugim najważniejszym kryterium oceny wniosków jest perspektywa realnej współpracy naukowej. Wysoko oceniane będą wnioski dobrze uzasadniające dotychczasową lub planowaną współpracę z zapraszanym gościem.  

Trzecim kryterium oceny wniosków jest koszt wizyty. Komisja przy ocenie wniosku bierze pod uwagę zasadność kosztów planowanej wizyty. Wnioskodawcy są proszeni o dokładne wyliczenie i rzetelne uzasadnienie tych kosztów. Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia odpowiednich regulacji obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim, dotyczących przyjmowania gości. 

Uwaga! Pierwszeństwo w finansowaniu będą miały wnioski na działania nie mające finansowania z innych źródeł. Wnioskodawcy proszeni są o odniesienie się do tej kwestii we wniosku.

Formularz konkursowy
Application form [English]