Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najwybitniejszy polski socjolog prof. Piotr Sztompka z tytułem Profesora Honorowego UJ

Najwybitniejszy polski socjolog prof. Piotr Sztompka z tytułem Profesora Honorowego UJ

Światowej sławy socjolog prof. Piotr Sztompka profesorem honorowym UJ

Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zadecydował, że do grona profesorów honorowych najstarszej polskiej uczelni dołączy prof. Piotr Sztompka wieloletni pracownik naukowy naszego wydziału. W 1967 roku Piotr Sztompka obronił pracę magisterską w Instytucie Socjologii UJ. Tam też trzy lata później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1974 r., tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 r., a siedem lat później - tytuł profesora zwyczajnego. Od 1994 r. członek korespondent, a od 2002 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, należy też do zagranicznych akademii nauk - Academia Europaea (od 1990 r.) i American Academy of Arts and Sciences (zagraniczny członek honorowy od 1996 r.). Od ukończenia studiów pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1987 r. jako profesor zwyczajny), gdzie kierował Zakładem Socjologii Teoretycznej. Ponadto kierował Centrum Analiz Zmian Kulturowych „Europa'89" Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach USA, Włoch, Meksyku, Australii oraz Belgii. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie. Jest doktorem honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RGSU) w Moskwie (2005 r.) i profesorem honorowym Universidad de Museo Social w Buenos Aires. Od 2002 r. do 2006 r. był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), przez dwie kadencje (od 1996 do 2003) był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, ponadto jest członkiem kilkunastu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych na całym świecie.

 

Piotr Sztompka to jeden z najwybitniejszych polskich humanistów i badaczy społecznych w całej historii nauki polskiej, uczony bardzo wysoko ceniony w świecie i kraju, teoretyk społeczny, systematyk i popularyzator teorii socjologicznej, najważniejszy żyjący polski socjolog. W licznych - publikowanych w kilkunastu językach - pracach Prof. Sztompka podejmował węzłowe problemy współczesnej socjologii i teorii społecznej. zajmując się strukturą teorii socjologicznych, metodologią socjologii, teorią zmiany społecznej, koncepcjami modernizacji, teorią ruchów społecznych, badaniem sprawstwa, traumy kulturowej i transformacji społeczno-kulturowej w Europie środkowo-wschodniej, a także teorią zaufania i kapitału społecznego, socjologią wizualnąi socjologicznąrefleksją nad życiem codziennym i moralnością. Piotr Sztompka jest autorem klasycznych artykułów i książek publikowanych w najbardziej prestiżowych (i najwyżej punktowanych) czasopismach i wydawnictwach naukowych w świecie. Pozostaje również docenianym przez czytelników popularyzatorem socjologii i myśli socjologicznej jako autor wznawianego podręcznika „Socjologia. Analiza społeczeństwa”. Prof. Sztompka współpracował z wybitnymi amerykańskimi i brytyjskimi socjologami: Robertem Mertonem. Jeffreyem Alexandrem, Charlesem Tilly, Lordem Anthony Giddensem.

 

Profesor Sztompka to postać niezwykła, cechująca się wielką kulturą osobistą i znakomitym warsztatem oratorskim, pełna wigoru i inicjująca liczne działania społeczne i naukowe. Dla społeczności naszego Wydziału to przede wszystkim Autorytet i wybitny, wieloletni Nauczyciel. Z radością przyjmujemy decyzję najwyższych organów uczelnianych i serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

 

Tytuł Profesora Honorowego nadaje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Rektora, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych. 

fot. Filip Radwański