Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatki za złożenie projektu międzynarodowego

Dodatek będzie otrzymywał zespół po złożeniu i ocenie projektu, w sytuacji, gdy ten otrzyma wysoką ocenę jednostki oceniającej - np. Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady Nauki, inne granty międzynarodowe, także NCN w procedurze LAP. 
 

O podziale dodatków między członków zespołu wnioskuje kierownik projektu (aktywność finansowana  do 10.000 PLN dla zespołu, który przygotował grant międzynarodowy, gdzie UJ występuje jako partner; do 30.000 dla zespołu, który przygotował grant, gdzie UJ występuje jako lider). 
Finansowane granty powinny być afiliowane na UJ.

Uwaga: w zwiazku z tym, że MEIN 26 września 2022 roku wznowiło konkurs Granty na Granty, w ramach inicjatywy IDUJ finansowany jest udział w programach nie uwazględnionych w konkursie MEIN „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”. Odnośnik do strony ministerialnej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-wrzesnia-2022-r-o-ustanowieniu-przedsiewziecia-pod-nazwa-granty-na-granty--promocja-jakosci-iv-horyzont-europa

 

Formularz konkursowy
The application form [English]

Pliki do pobrania
docx
Raport końcowy