Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty na granty międzynarodowe

Przykładowe działania finansowane w ramach konkursu:
 
Badania niezbędne do „wzmocnienia” aplikacji grantowej - w tym np. wynagrodzenia dla osób badanych, opłata dla firmy obsługującej panel badawczy, wynagrodzenie dla pracowników laboratoryjnych / ankieterów, koszt przygotowania procedury itp. 
Wyjazdy na konsultacje do członków zespołu oraz wizyty członków zespołu 
Wyjazdowe spotkania robocze z członkami zespołu 
Wyjazdy na kwerendy 
Dostęp do baz danych
Wynagrodzenie za przygotowanie formalne wniosku 
Opracowanie graficzne i edycyjne wniosku  
Konsultacje i szkolenia merytoryczne powiązane z tematyką grantu (np. szkolenia statystyczne, konsultacje z ekspertami) 
Wsparcie merytoryczne, konsultacje i szkolenia z pozyskiwania funduszy w ramach konkretnego grantu 
Udział w szkołach letnich, warsztatach, konferencjach powiązanych z tematyką grantu (do rozbudowania zespołu, nabycia kompetencji itp.) 
Zakup środków niezbędnych do przygotowania aplikacji (np. książek, baz danych) 
 
Kluczowe jest uzasadnienie, że planowane działanie uprawdopodobni pozyskanie grantu.  
Aplikacje należy składać w momencie, kiedy prace nad projektem są już rozpoczęte (np. wiadomo na jaki konkurs ktoś zamierza aplikować, z jakimi partnerami, itp.).
W ramach konkursu pracownicy Wydziału mogą starać się o środki do 50 000 złotych.  
W konkursie nie będą finansowane dodatkowe wynagrodzenia dla członków zespołu, którzy są etatowymi pracownikami UJ.
Okres od pozyskania finansowania do złożenia aplikacji powinien zamknąć się w 12 miesiącach (w dobrze uzasadnionych przypadkach efekt grantu - aplikacja grantowa - może być dostarczony w późniejszym terminie niż 1 rok).
Finansowane granty powinny być afiliowane przy UJ.
 
Ocenie podlega: 
Waga konkursu (priorytet dla projektów badawczych i aplikacyjnych, rola w projekcie (Lider vs. Partner), kwota dofinansowania dla UJ)
Zaawansowanie prac 
Członkostwo w konsorcjum międzynarodowym (sieci badawczej) zainteresowanym składaniem aplikacji
Rola w projekcie (lider/partner) 
Interdyscyplinarność polskiego zespołu  
Zaangażowanie pracowników będących na wstępnych etapach kariery naukowej 
Uzasadnienie podjęcia proponowanych działań, szczególnie w odniesieniu np. Do ocen zewnętrznych, wcześniejszych aplikacji, potencjału publikacyjnego, itp. 
Aplikacje będą oceniane zgodnie z wymogami konkursu grantowego (np. Do działań sprzyjających złożeniu grantu indywidualnego kryteria interdyscyplinarności zespołu nie będą stosowane).  
 
Pliki do pobrania
docx
Raport końcowy