Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty wspierające publikacje w najlepszych czasopismach

Przykładowe działania finansowane w ramach konkursu:
 
Badania niezbędne do „wzmocnienia” publikacji (np. zalecane przez recenzenta) - w tym np. wynagrodzenia dla osób badanych, opłata dla firmy obsługującej panel, wynagrodzenie dla pracowników laboratoryjnych / ankieterów, koszt przygotowania procedury etc. 
Konsultacje, usługi czy szkolenia merytoryczne (np. jeśli nieznane autorom metody statystyczne mają wzmocnić argumenty w artykule, poprawić jakość analizy / wywodu) 
Proofreading i korekta publikacji – przez profesjonalistów, native speakerów itp. 
Wyjazdy na konsultacje do współautorów oraz wizyty współautorów 
Wyjazdowe spotkania robocze (np. writing retreats) ze współautorami 
Kwerendy 
 
Kluczowe jest uzasadnienie, że planowane działanie uprawdopodobni publikację (podniesienie jakości pracy, odpowiedzi na wymagania czasopisma, zaadresowanie uwag recenzenta / edytora, itp.). 
Aplikacje należy składać w momencie, kiedy prace nad publikacją są już rozpoczęte (np. wiadomo do jakiego pisma ma być złożona, z jakimi partnerami, jakie wymogi trzeba spełnić, itp.).  
W ramach konkursu można starać się o środki do 50 000 złotych.
Okres od pozyskania finansowania do złożenia publikacji powinien zamknąć się w 12 miesiącach.
Wymagane będzie, żeby w publikacji umieścić źródło finansowania.
 
Ocenie podlega: 
Prestiż pisma  
Zaawansowanie projektu
Interdyscyplinarność polskiego zespołu 
Zaangażowanie pracowników będących na wstępnych etapach kariery naukowej  
Aplikacje będą oceniane zgodnie z wymogami pisma, do którego artykuł ma być złożony 
 
Aktualna lista czasopism: https://tiny.pl/93v9c (stan na lipiec 2022)
Możliwe jest aplikowanie o wsparcie publikacji w wydawnictwie spoza listy, konieczne jest jednak uzasadnienie takiej aplikacji.