Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty wspierające publikacje w najlepszych czasopismach i wydawnictwach

Przykładowe działania finansowane w ramach konkursu:
 
Wszelkie działania niezbędne do „wzmocnienia” publikacji (np. przeprowadzenie badania zalecanego przez recenzenta, w tym m.in. wynagrodzenia dla osób badanych, opłata dla firmy obsługującej panel, wynagrodzenie dla pracowników laboratoryjnych / ankieterów, koszt przygotowania procedury, przeprowadzenie wywiadów i ich transkrypcja, etc.) 
Konsultacje, usługi czy szkolenia merytoryczne (np. jeśli nieznane autorom metody statystyczne mają wzmocnić argumenty w artykule / monografii, poprawić jakość analizy / wywodu) 
Tłumaczenie, proofreading i korekta publikacji – przez profesjonalistów, native speakerów itp. 
Koszty przygotowania monografii, np. skład, redakcja
Wyjazdy na konsultacje do współautorów oraz wizyty współautorów 
Wyjazdy na konferencje, które posłużą polepszeniu publikacji
Wyjazdowe spotkania robocze (np. writing retreats) ze współautorami 
Kwerendy 
Zakup literatury
 
Kluczowe jest uzasadnienie, że planowane działanie uprawdopodobni publikację (podniesienie jakości pracy, odpowiedzi na wymagania czasopisma / wydawnictwa, zaadresowanie uwag recenzenta / edytora, itp.). 
Aplikacje należy składać w momencie, kiedy prace nad publikacją są już rozpoczęte (np. wiadomo do jakiego pisma / wydawnictwa ma być złożona, z jakimi partnerami, jakie wymogi trzeba spełnić, itp.).  
W ramach konkursu pracownicy Wydziału mogą starać się o środki do 50 000 złotych.
Okres od pozyskania finansowania do złożenia publikacji powinien zamknąć się w 12 miesiącach (w dobrze uzasadnionych przypadkach efekt grantu - publikacja - może być dostarczony w późniejszym terminie niż 1 rok).
Wymagane będzie, żeby w publikacji umieścić źródło finansowania.
Finansowane publikacje powinny być afiliowane przy UJ.
 
Ocenie podlega: 
Prestiż pisma / wydawnictwa 
Zaawansowanie projektu
Interdyscyplinarność polskiego zespołu 
Zaangażowanie pracowników będących na wstępnych etapach kariery naukowej  
Aplikacje będą oceniane zgodnie z wymogami wydawnictwa, do którego publikacja ma być złożona 
 
Aktualna lista czasopism: https://tiny.pl/93v9c (stan na lipiec 2022)
Możliwe jest aplikowanie o wsparcie publikacji w wydawnictwie spoza listy, konieczne jest jednak uzasadnienie takiej aplikacji. Finansowane będą także monografie w wiodących wydawnictwach.
 
Pliki do pobrania
docx
Raport końcowy