Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram zajęć na poziomie Wydziału

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim rozpocznie się 15.02.2019 r. o godz. 09:00 i potrwa do 15.03.2019 do godz. 21:00

Osoby spoza wydziału, które otrzymały zgodę na uczestnictwo w zajęciach, proszone są o przesłanie wiadomości na adres sabina.halucha@uj.edu.pl z imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL. W ten sposób zostaną nadane uprawnienia do zapisu na zajęcia. 

Filozofia - I/II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Janusz Mizera

Termin kursu: I i II semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.1, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: poniedziałek godz. 14:00-15:30, Grodzka 52 s. 25

Pierwsze zajęcia odbędą się 15 października 

UWAGI: kurs przygotowujący do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Academic Writing - I/II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: mgr Dominika Stopa

Termin kursu: I i II semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.27

Termin i miejsce zajęć: poniedziałek godz. 14:30-16:00, Krupnicza 2 s. 116

UWAGI: kurs oferowany w ramach modułu A2 - fakultatywny przygotowujący do pracy naukowo-badawczej

 

Tradycje intelektualne i religijne w kulturze greckiej i arabskiej - I semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Lech Trzcionkowski / dr Anna Izdebska

Termin kursu: I i II semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.22, pobierz sylabus kursu 

Termin i miejsce zajęć: czwartek, godz. 16:45-18:15, ul. Grodzka 52 s. 13 a

Pierwsze zajęcia odbędą się 11 października

UWAGI: kurs fakultatywny

Pozyskiwanie środków na badania - I semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Tomasz Żuradzki / dr hab. Katarzyna Kijania-Placek

Termin kursu: I semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.23, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: czwartek, godz. 17:30-19:00, ul. Grodzka 52 s. 96

Pierwsze zajęcia odbędą się 11 października

UWAGI: kurs fakultatywny moduł A2

How to Create an Academic Presentation - I semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Monika Stawicka

Termin kursu: I semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.24, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: poniedziałek, godz. 16:00-19:15, ul. Grodzka 52 s. 100 (co drugi tydzień)

Pierwsze zajęcia odbędą się 15 października

UWAGI: kurs oferowany w ramach modułu A2 - fakultatywny przygotowujący do pracy naukowo-badawczej

 

How to Create an Abstract - I semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Monika Stawicka

Termin kursu: I semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.25, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: poniedziałek, godz. 16:00-19:15, ul. Grodzka 52 s. 100 (co drugi tydzień)

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 października

UWAGI: kurs oferowany w ramach modułu A2 - fakultatywny przygotowujący do pracy naukowo-badawczej

Podstawy dydaktyki akademickiej - I semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Termin kursu: I semestr

Kod USOS: WFz.D-A1.3, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: czwartek godz. 14:00-15:30 i 15:30-17:00, ul. Batorego 12 s.9

Pierwsze zajęcia odbędą się 18 października

UWAGI: kurs obowiązkowy dla doktorantów I roku

Ekonomia - I semestr - kurs zawieszony w roku 18/19

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Termin kursu: I semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.2, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: czwartek godz. 17:00-19:00, ul. Grodzka 52 s. 108

W roku 2018/19 zajęcia odwołane

 

 

Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność współpracy naukowej - I semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Termin kursu: I semestr

Kod USOS: WFz.D-A2.28, pobierz sylabus kursu

Termin i miejsce zajęć: 16 i 23 listopada, godz. 11:30-13:45, ul. Ingardena 6, s. 2.15

UWAGI: kurs fakultatywny moduł A2

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce akademickiej - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: mgr Przemysław Kozera

Kod USOS: WFz.D-A1.2a, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: czwartek, godz. 18:00-20:15, ul. Ingardena 3, s. 114/114A - zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w systemie USOS

Pierwsze zajęcia odbędą się 4 kwietnia

UWAGI: kurs obowiązkowy dla doktorantów I roku

Emisja głosu z elementami retoryki - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: mgr Stanisław Świder

Kod USOS: WFz.D-A1.4, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: czwartek, godz. 15:45-17:15 ul. Batorego 12 (pawilon), sala witrażowa 

UWAGI: kurs fakultatywny dla doktorantów I roku

Komunikacja interpersonalna - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Bożena Czerska

Kod USOS: WFz.D-A1.6, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: 5,12,19 kwietnia (poniedziałek) godz. 8:30-12:45 ul. Batorego 12 sala warsztatowa (koniczne obuwie zamienne)

 

UWAGI: kurs fakultatywny dla doktorantów I roku

Pedagogika - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Kod USOS: WFz.D-A2.19, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: wtorek, godz. 12:00-15:00 ul. Batorego 12 s. 19

UWAGI: kurs przygotowujący do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Podstawy tutoringu - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Justyna Kusztal

Kod USOS: WFz.D-A1.7, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: wtorek godz. 8:45-10:15 ul. Batorego 12 s. 19

UWAGI: kurs fakultatywny dla doktorantów I roku

Projekty NCN - od teorii do praktyki - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Irena Borowik

Kod USOS: WFz.D-A2.6, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: wtorek 18:00 - 19:30 ul. Grodzka 52 s. 55

UWAGI: 

Metodologia nauk humanistycznych - II semestr - kurs zawieszony w roku 18/19

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska

Kod USOS: WFz.D-A2.14

Termin i miejsce zajęć: kurs zawieszony w semestrze letnim

UWAGI: kurs fakultatywny

Psychologia - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Edward Nęcka

Kod USOS: WFz.D-A2.4

Termin i miejsce zajęć: poniedziałek godz. 17:00 - 19:15 ul. Ingardena 6 s. 4.01

UWAGI: kurs przygotowujący do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Socjologia - socjologiczne interpretacje rzeczywistości społecznej - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Marek Kucia

Kod USOS: WFz.D-A2.5

Termin i miejsce zajęć: poniedziałki i wtorki godz. 18:00-20:30, ul. Grodzka 52 s. 81 - zgodnie z harmonogramem  zamieszczonym w systemie USOS

Pierwsze zajęcia odbędą się 25 lutego

UWAGI: kurs przygotowujący do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Prawne i praktyczne podstawy działalności gospodarczej - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Marzena Barańska

Kod USOS: WFz.D-A2.16

Termin i miejsce zajęć: wybrane środy godz. 15:00-18:00/18:45, ul. Grodzka 52 s. 100

Szczegółowy harmonogram zajęć jest zamieszczony w USOSie.

Pierwsze zajęcia odbędą się 6 marca

UWAGI: kurs fakultatywny 

Warsztaty z metodyki badań naukowych - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Jolanta Perek-Białas

Kod USOS: WFz.D-A2.20, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: środa godz. 17:30 - 19:00 ul. Grodzka 52 s. 80

UWAGI: kurs fakultatywny 

Własność intelektualna i prawo autorskie - II semestr

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Kod USOS: WFz.D-A2.21, pobierz sylabus

Termin i miejsce zajęć: 30.05 i 13.06 czwartek godz. 16:30-18:45, ul. Grodzka 52 s. 106

UWAGI: kurs fakultatywny