Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz na finansowanie otwartego dostępu do publikacji (Open Access)

Automatyczne finansowanie dostępu do publikacji autorstwa pracowników Wydziału w top10% Scopusa, tylko publikacje za 200 i 140 pkt. (wystarczy potwierdzenie przyjęcia do druku), ale wyłącznie w tych pismach, które mają embargo na natychmiastowe udostępnianie. Także czasopisma oferujące tzw. green open access (patrz informacje w pliku), jako zapewniające możliwość dzielenia się publikacją, są wyłączone z finansowania. Listy dołączone są do informacji o konkursie (będą uaktualniane). Aby otrzymać finansowanie należy tylko złożyć wniosek.  
 
Finansowanie otwartego dostępu publikacji spoza listy jest możliwe, ale wniosek będzie oceniany przez Komisję Wydziałową (prof. Szymon Wichary, prof. Tomasz Żuradzki, prof. Jolanta Perek-Białas, prof. Mariusz Sztuka, prof. Marta Kudelska), w składzie poszerzonym o reprezentanta dyscypliny, której dotyczy publikacja (wskazuje kierownik dyscypliny). W razie potrzeby w obradach Komisji będzie uczestniczył także mgr Jarosław Bener. 
 
Finansowane będą także monografie w wiodących wydawnictwach (jednak ze względu na wysokie koszty każdorazowo należy skonsultować z nami oczekiwane wsparcie). Ogólne zasady finansowania - w pliku u dołu strony.
 
Wymagane będzie, żeby w publikacji umieścić źródło finansowania.
Finansowane publikacje powinny być afiliowane przy UJ.
 
Zasady finansowania prac wieloautorskich: 
1.     pełne finansowanie publikacji, w których pierwszy (korespondencyjny) autor jest 
pracownikiem Wydziału 
2.     proporcjonalne finansowanie publikacji, w których pracownik Wydziału nie jest pierwszym (korespondencyjnym) autorem.
Zdajemy sobie sprawę, że będą odstępstwa od tej reguły – o finansowaniu w takich przypadkach zadecyduje Komisja. 
 
Aktualna lista czasopism: https://tiny.pl/93v9t (stan na lipiec 2022)
 
Pliki do pobrania
pdf
Finansowanie publikacji w otwartym dostępie
pdf
Zasady i pojęcia otwartego dostępu (Open Access)
pdf
Monografie w Open Access
pdf
Drapieżnictwo w nauce
docx
Raport końcowy