Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz na finansowanie otwartego dostępu do publikacji (Open Access)

Automatyczne finansowanie dostępu do publikacji autorstwa pracowników Wydziału w top10% Scopusa, tylko publikacje za 200 i 140 pkt. (wystarczy potwierdzenie przyjęcia do druku), ale wyłącznie w tych pismach, które mają embargo na natychmiastowe udostępnianie. Także czasopisma oferujące tzw. green open access (patrz informacje w pliku), jako zapewniające możliwość dzielenia się publikacją, są wyłączone z finansowania. Listy dołączone są do informacji o konkursie (będą uaktualniane). Aby otrzymać finansowanie należy tylko złożyć wniosek.  
 
Finansowanie otwartego dostępu publikacji spoza listy jest możliwe, ale wniosek będzie oceniany przez Komisję Wydziałową.
 
Finansowane będą także monografie w wiodących wydawnictwach (jednak ze względu na wysokie koszty każdorazowo należy skonsultować z nami oczekiwane wsparcie). Ogólne zasady finansowania - w pliku u dołu strony.
 
Wymagane będzie, żeby w publikacji umieścić źródło finansowania.
Finansowane publikacje powinny być afiliowane przy UJ.
 
Zasady finansowania prac wieloautorskich: 
1.     pełne finansowanie publikacji, w których pierwszy (korespondencyjny) autor jest 
pracownikiem Wydziału 
2.     proporcjonalne finansowanie publikacji, w których pracownik Wydziału nie jest pierwszym (korespondencyjnym) autorem.
Zdajemy sobie sprawę, że będą odstępstwa od tej reguły – o finansowaniu w takich przypadkach zadecyduje Komisja. 
 
Aktualna lista czasopism: https://tiny.pl/93v9t (stan na lipiec 2022)
 
 
***
 

Uwaga: Istnieje możliwość skonsultowania ścieżki publikacyjnej dla artykułów w czasopismach w zakresie polityki Open Access (OA).

Poniżej znajduje się link do stosownego formularza. Na podstawie informacji o publikacji, zostaną sprawdzone możliwości opublikowania OA wskazanej publikacji w danym czasopiśmie. Odpowiedzi na konsultacje otrzymają Państwo w formie e-maila możliwie szybko. 

W celu optymalizacji procesu, konsultacje powinny być przeprowadzone w jak najwcześniejszej fazie powstawania  publikacji (najlepiej jeszcze przed ich wysłaniem do wydawnictwa). Prosimy o pozostawianie minimum 7 dni na przeprowadzenie konsultacji.
 
Link do formularza: https://forms.office.com/e/GJ58x1v9RP

Pliki do pobrania
pdf
Finansowanie publikacji w otwartym dostępie
pdf
Zasady i pojęcia otwartego dostępu (Open Access)
pdf
Monografie w Open Access
pdf
Drapieżnictwo w nauce
docx
Raport końcowy