Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania sie z działaniami w ramach Inicjatywy Doskonałości na Wydziale Filozoficznym. 

W ramach otwartych konkursów mogą Państwo (tj. pracownicy Wydziału) aplikować o cztery typy finansowania:

Informacje o każdym z konkursów wraz z formularzami znajdą Państwo na odpowiedniej podstronie.

Komisja konkursowa przyjmuje wnioski w trybie ciągłym. Ocena wniosków konkursowych odbywa się na bieżąco, do wyczerpania środków. Obrady Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. W sprawach pilnych decyzje podejmowane są bez zbędnej zwłoki.

Komisja konkursowa obraduje w składzie: 

dr hab. Szymon Wichary, prof. UJ - Przewodniczący

dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ,

dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ

dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ,

dr hab. Krzysztof Posłajko, prof. UJ

mgr Jarosław Bener

Na odwołanie się od decyzji Komisji konkursowej aplikujący ma 14 dni. Komisja odwoławcza obraduje w składzie: prof. Jacek Nowak i prof. Michał Wierzchoń. 

Powołano również Zespół ds. Komunikacji, którego głównym zadaniem jest przekazywanie informacji między Zespołem ID UJ a pracownikami poszczególnych Instytutów. W skład Zespołu wchodzą:

dr hab. Krystian Barzykowski,

dr Jadwiga Guerrero van der Meijden,

dr Karolina Kotkowska,

dr Barbara Krawcowicz,

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ,

dr Anna Szwed.

Zapraszamy do zapoznania się z FAQ.

W ramach działalności ID UJ stworzony będzie fundusz dla czasopism, które będą chciały uzyskać status czasopisma otwartego - więcej informacji na temat poniżej.

Uwaga:
ID UJ jako źródło finansowania powinno być wykazywane każdorazowo w publikacjach, prezentacjach dotyczących finansowanych działań itp.
Finansowane granty i publikacje powinny być afiliowane przy UJ.

Po ukończeniu wydatkowania środków, prosimy o informację, a po ukończeniu realizacji grantu (tj. np. złożeniu publikacji / aplikacji grantowej) wymagane będzie złożenie raportu końcowego.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:

w sprawach merytorycznych - dr Anna Potoczek (a.potoczek@uj.edu.pl), dr Marta Maj (marta.maj@uj.edu.pl),

w sprawach administracyjnych - lic. Danuta Klepacz (d.klepacz@uj.edu.pl),

rozliczenia finansowe - mgr Joanna Madyda-Popiel (joanna.madyda-popiel@uj.edu.pl).

 

Sprawozdania z działalności

Po kliknięciu na datę, można pobrać plik ze sprawozdaniem:

15.06.2022

13.10.2022

Raport roczny 2022

Pliki do pobrania
pdf
Informacje o działaniach ID UJ na Wydziale Filozoficznym
pdf
Instrukcja postępowania po otrzymaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu w ramach IDUJ
pdf
Komunikat w sprawie obowiązku informacyjnego i promocyjnego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim