Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania sie z działaniami w ramach Inicjatywy Doskonałości na Wydziale Filozoficznym. 

W ramach otwartych konkursów mogą Państwo aplikować o cztery typy finansowania:

Informacje o każdym z konkursów wraz z formularzami znajdą Państwo na odpowiedniej podstronie.

Zapraszamy do zapoznania się z FAQ.

Komisja konkursowa przyjmuje wnioski w trybie ciągłym. Ocena wniosków konkursowych odbywa się na bieżąco, do wyczerpania środków. Obrady Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. W sprawach pilnych decyzje podejmowane są bez zbędnej zwłoki.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
w sprawach merytorycznych - dr Anna Potoczek (a.potoczek@uj.edu.pl), dr Marta Maj (marta.maj@uj.edu.pl),
w sprawach administracyjnych - mgr Marta Ćwir-Biborska (marta.cwir-biborska@uj.edu.pl), lic. Danuta Klepacz (d.klepacz@uj.edu.pl).

Komisja konkursowa obraduje w składzie: prof. Szymon Wichary, prof. Tomasz Żuradzki, prof. Jolanta Perek-Białas, mgr Jarosław Bener, przedstawiciel CWN (opcjonalnie) oraz przedstawiciel dyscypliny, której dotyczy wniosek (opcjonalnie). 

Na odwołanie się od decyzji Komisji konkursowej aplikujący ma 14 dni. Komisja odwoławcza obraduje w składzie: prof. Małgorzata Kossowska, prof. Jacek Nowak, prof. Michał Wierzchoń. 

Uwaga:
ID UJ jako źródło finansowania powinno być wykazywane każdorazowo w publikacjach, prezentacjach dotyczących finansowanych działań itp.

Aktualności

W semestrze zimowym 2022/2023 Wydział Filozoficzny rozpoczyna pilotażowy projekt wsparcia pozyskiwania międzynarodowych projektów badawczych. Wsparcie będzie realizowane przez firmę MD international, która specjalizuje się w tego typu działaniach, we współpracy z Centrum Wsparcia Nauki UJ oraz Wydziałem. Zachęcamy do aktywnego udziału i w programie i skorzystania z doświadczenia naszego partnera. Pod koniec semestru zostanie przeprowadzona ewaluacja efektów pilotażu i zostanie podjęta decyzja, czy projekt zostanie kontynuowany, poszerzony na cały Uniwersytet czy zakończony. Dlatego zależy nam, aby pracownicy Wydziału od samego początku włączyli się w działania tego programu.

W ramach programu planujemy zapewnić wszystkim zainteresowanym pracownikom Wydziału wsparcie w przygotowaniu aplikacji grantowych na konkursy w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont Europa) i innych programów międzynarodowych. Wsparcie to będzie miało różnorodny charakter – od działań związanych z identyfikacją odpowiednich programów pasujących do zainteresowań naukowych pracowników Wydziału, pomocy w budowaniu konsorcjum międzynarodowego, pisaniu aplikacji, konstruowaniu budżetu etc. Działania te będą miały charakter indywidualnych konsultacji (tj. skierowany do poszczególnych pracowników) i działań skierowany do danej grupy badawczej, dyscypliny etc. Pełny kalendarz działań i możliwości uzyskania wsparcia ogłosimy wkrótce.

Sprawozdania z działalności

Po kliknięciu na datę, można pobrać plik ze sprawozdaniem:

15.06.2022

13.10.2022

Pliki do pobrania
pdf
Informacje o działaniach ID UJ na Wydziale Filozoficznym
pdf
Instrukcja postępowania po otrzymaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu w ramach IDUJ