Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tryb stacjonarny zajęć - środki bezpieczeństwa

Tryb stacjonarny zajęć - środki bezpieczeństwa

Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez jednostki naszego Wydziału, które będą odbywały się w formie zdalnej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa

Sposób prowadzenia zajęć dydakycznych na naszym Wydziale został określony przez dyrektorów jednostek, harmonogramy znajdują się w osobnym artykule, link tutaj.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów i doktorantów  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  we  wszystkich  przestrzeniach  wspólnych  (korytarze,  windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie, sale wykładowe.) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do sal dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk. 

 

W trakcie zajęć dydaktycznych w salach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu  między prowadzącym zajęcia a studentami. W przerwach pomiędzy zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie sal.

 

W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego znajdują się w dokumencie "Polityka bezpieczeństwa  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  koronawirusa (SARS-CoV-2)", stanowiącym załącznik do ogłoszonego 16 września 2021 r. komunikatu nr 24 Rektora UJ.

"Polityka bezpieczeństwa  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  koronawirusa (SARS-CoV-2)"

 

Chcemy ponownie zachęcić wszystkie osoby studiujące na Wydziale Filozoficznym do rozpoczęcia nowego roku akademickiego po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19. To od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy jak długo będziemy mogli spotykać się bezpośrednio w salach wykładowych Wydziału Filozoficznego i Uniwersytetu!

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego